Buscant finanà§ament per a Teatron a la Generalitat

Avui hem anat a una reunió amb el Departament de Cultura de la Generalitat per explicar Teatron i veure a quins ajuts pot optar. Pròximament sortirà  la convocatòria pel 2007. No està  clar si el millor és optar al Fons per a recerca i creació en à mbits artístics i de pensament contemporani o al Fons per a l’exhibició, difusió i divulgació de produccions culturals de carà cter professional. Ens han demanat una mica més d’informació per veure a on ens fiquen. Però m’ha donat la sensació que a la persona amb qui hem parlat li ha semblat interessant el projecte. De fet, ens ha dit que ells també creuen que el que precissament es necessita en aquests moments és més visibilitat i difusió per a la creació contemporà nia.

Podeu trobar més informació sobre les subvencions del Departament de Cultura a: www.gencat.cat/cultura/subvencions