Pobres pobres que els donguin pel cul

flyer de Pobres pobres que els donguin pel cul

De la web www.pepesales.org:

Pepe Sales, 1954-1994, poeta i pintor amb una exquisita sensibilitat musical, va ser el clà ssic outsider, maleà¯t i desconegut, tot i el seu extraordinà ri talent per comunicar el seu univers apassionat de perdedor enamorat de la vida. Prà cticament inà¨dit fins 10 anys després de la seva mort, avui, la seva obra comenà§a a trobar el seu lloc i el seu públic.

Vaig veure la peli de la Lulú Martorell al mau mau fa uns mesos: conà¨ixer el personatge val la pena. Pel meu gust xupa massa cà mera l’Albert Pla, que va fer un espectacle molt xulo fa un temps sobre les 50 Canà§ons d’amor i de droga del Pepe Sales, amb la Judit Farrés. Però per damunt dels meus peròs, trobo que es un documental del tot recomanable, sobre tot si no saps qui és Pepe Sales.